Компанія «Вітмарк-Україна» залучилася до Національної екологічної кампанії “Go Green”

3 липня 2008 року у Києві компанія «Вітмарк-Україна» підписала Декларацію про охорону навколишнього середовища «GO GREEN», що була иніційована представництвом ООН в Україні в рамках Глобального Договору. Підписання проходило у знаковому місці – на території Центрального Національного Ботанічного саду.

Підписання Вітмарком та іншими крупними українськими компаніями екологічної иніціативи Представництва ООН в Україні стало першим кроком на шляху до реалізації глобального процесу охорони навколишнього середовища та природних ресурсів Україны. Завдання GO GREEN («Прямуй на зелене!») – oб’єднати зусилля та дії з боку усіх верств громадськості для трансформації України в державу з високим рівнем екологічної відповідальності.

Національна Кампанія будується на Положеннях Декларації Ріо-Де-Жанейро щодо Навколишнього середовища та розвитку, а також Принципах Глобального Договору (Global Compact): п.7 – Ділові круги повинні підтримувати превентивний підхід по відношенню до проблем навколишнього середовища, п.8 – Ділові круги повинні ініціювати підтримку посилення екологичної відповідальності, п.9 – Ділови круги повинні заохочувати розробку та розповсюдження екологічно безпечних технологій.

Таким чином, «Вітмарк-Україна» добровільно бере на себе обовя’зок дотримуватись у своій діяльності принципів енергетичної ефективності, економії води, зменьшення забруднення атмосфери, ефективного використання та утилізації відходів, контролю викидів парнікових газів.

«Підписання Вітмарком Декларації Національної Кампанії GO GREEN – більш ніж логічний та свідомий крок. Наша Компанія завжди будувала свою діяльність на принципах соціальної відповідальності бізнесу. В тому році ми залучилися до Глобальної ініціативи ООН – Global Compact. Впевнений, що українські компанії разом з ООН, яка є достатньо авторитетною організацією з потужними ресурсами, об’єднавшись, зможуть зіштовхнути з мертвої точки ті глобальні проблеми, що вже давно стали актуальними для України. Проблеми зміни клімату, екології, навколишнього середовища та енергоресурсів, на наш погляд, стали вже проблемами всієї нації» – так прокоментував рішення Компанії її Генеральний директор Віктор Станиславський, який представляв «Вітмарк-Україна» на підписанні GO GREEN.